El Club

Oberta la inscripció de vòlei pista

L’ajuntament d’Oliva, ja ha obert el termini de inscripció a l’escola de voleibol en pista per a la temporada 2016-2017 i per a les categories des de Benjamin fins Cadet.

A les oficines dels Serveis Esportius municipals (SEM) al pavelló municipal, està la finestreta per realitzar els tramits corresponents d’inscripcions i reserves.

Període d’inscripció.
– Per empadronats a Oliva: Des de l’1 al 30 de setembre.
– Per NO empadronats a Oliva: Des del 12 al 30 de setembre.

Horaris d’atenció del SEM
De dilluns a divendres de 10:30 a 14:30
Dimarts i dijous de 17:00 a 20:00

Dades de contacte i oficines SEM (Serveis Esportius municipals)
C / Gabriel Miró, 32 Pavelló Esportiu Cobert 46780 OLIVA Tel. 96 285 0221 Fax.96 283 86 30 esportsoliva@gmail.com

La informació està recollida de la pàgina oficial de l’ajuntament d’Oliva, i es pot consultar a l’adreça http://oliva.es/arees/vida-cultural/esports/inscripcions/

Qualsevol dubte o aclariment, pots contactar amb el Club Voleibol Oliva a l’adreça de correu electrònic info@clubvoleioliva.com o a la pàgina https://clubvoleioliva.com/el-club/

 

El ayuntamiento de Oliva, ya ha abierto el plazo de inscripción a la escuela de voleibol en pista para la temporada 2016-2017 y para las categorías desde Benjamin hasta Cadete.

En las oficinas de los Servicios Deportivos municipales (SEM) en el pabellón municipal, está la ventanilla para realizar los trámites correspondientes de inscripciones y reservas.

Periodo de inscripción.
Para empadronados en Oliva.
Desde el 1 al 30 de septiembre.
Para NO empadronados en Oliva.
Desde el 12 al 30 de septiembre.

Horarios de atención del SEM
Lunes a viernes de 10:30 a 14:30
Martes y jueves de 17:00 a 20:00

Datos de contacto y oficinas SEM (Servicios Deportivos municipales)
C/ Gabriel Miró,32 Pabellón Deportivo Cubierto 46780 OLIVA Tel. 96 285 0221 Fax.96 283 86 30 esportsoliva@gmail.com

La información está recogida de la pagina oficial del ayuntamiento de Oliva, y se puede consultar en la dirección http://oliva.es/arees/vida-cultural/esports/inscripcions/

Cualquier duda o aclaración, puedes contactar con el Club Voleibol Oliva en la dirección de correo electronico info@clubvoleioliva.com o en la página https://clubvoleioliva.com/el-club/